Tel: 973 390 035 | info@harineraroca.com

FARINES ESPECIALS

Fitxa técnica

pdf

MASSA MARE

Més aroma i més gust

  • Més gust i aroma 
  • Més regularitat
  • Facilita el procés de treball
  • Millora la consevació del producte

Afegir entre un 2% i un 4% sobre el pes de la farina