Tel: 973 390 035 | info@harineraroca.com

FARINES ECOLÒGIQUES PEDRA

FARINES A LA PEDRA

Varietat de Farines Ecològiques Mòltes a la Pedra

La utilització de processos naturals en la molturació a la pedra fa que les farines adquireixen unes característiques organolèptiques que les fan úniques i especialment ideals pels processos de panificació artesanal.

Un mètode tradicional que permet obtenir farines més riques en elements nutricionals.

RECOMANEM

Per al seu procés fer una autòlisi (reposar la farina amb l’aigua). Degut a la diferent granulometria d’aquest tipus de molturació, amb l’autòlisi podem aconseguir una millor hidratació del gluten.